Hoogvliegers

leermethode voor verstandelijk beperkten

De Hoogvliegers

Letterplein presenteert u de leerboeken-serie: 'Hoogvliegers'. De enige leermethode voor verstandelijk beperkten die iedereen (óók wie geen leerkracht is) kan toepassen en de enige leermethode voor verstandelijk beperkten die klassikaal ingezet kan worden.

'Hoogvliegers' is ontwikkeld voor mensen die zo zelfstandig mogelijk willen worden, maar bij wie het leren niet vanzelf komt aanwaaien. Dus voor mensen die willen leren lezen en schrijven, voor mensen die over zichzelf willen leren communiceren in woord en geschrift, voor mensen die willen leren tellen en rekenen. Met deze boeken is leren lezen, schrijven en rekenen niet aan leeftijd en IQ gebonden.

Hoogvliegers leren (Zeer) Moeilijk Lerenden schrijven, lezen, tellen en communiceren over zichzelf.

Hoogvliegers betekenen cognitieve stimulering voor (Zeer) Moeilijk Lerenden en voor iedereen die door welke oorzaak dan ook niet (genoeg) van onderwijs heeft kunnen profiteren. Hoogvliegers zijn geschikt voor wie de Nederlandse taal en/of de westerse schrijfwijze nog niet machtig is. Hoogvliegers kunnen ingezet worden ter verbetering van handschrift en spelling.

Passend onderwijs, een passende methode. Iedereen heeft recht op passend onderwijs, ongeacht het IQ. Dit houdt in dat iedere leerling recht heeft op het leerboek en het lesmateriaal dat bij hem of haar past. Hoogvliegers bieden een stramien voor diegenen die moeite hebben zich leerstof eigen te maken. De leerkracht past het stramien aan aan de eigenheid van de leerling. Een leerling is nooit een 'standaardproduct'; iedere leerling is anders; er is geen 'algemeen te verwachten ontwikkeling'. Met andere woorden: uitsluitend door middel van observatie verkrijgt u informatie over wat uw leerling werkelijk nodig heeft op dit moment.

De methode Hoogvliegers is gebaseerd op twee visies.

Professor Reuven Feuerstein"Er is geen plafond aan het leren. Wat eerst een plafond leek, blijkt later een uitgangspunt te zijn voor verdere ontwikkeling. Een mens raakt nooit uitgeleerd. Intelligentie is te veranderen." Hoogvliegers delen met professor Feuerstein de vrolijkheid, het hoopvolle wereldbeeld en het positieve kindbeeld."

 

Dr. Maria Montessori"De leeromgeving van het kind dient voorbereid te zijn opdat de leerkracht, door observatie en experiment, het kind helpt 'het zelf te doen'."

Website door Daan Ga naar:
Het Letterplein
Het Sterrennest
  • Volg het Sterrennest
  • Volg het Letterplein
  • Volg de Hoogvliegers