Hoogvliegers

leermethode voor verstandelijk beperkten en nieuwkomers

De Hoogvliegers

Nederlands leren spreken, lezen en schrijven, mét of zónder verstandelijke beperking, wel-of-niet Nederlandstalig, oud, jong, laaggeletterd…

Het Nederlands zit vol dingetjes die het leren spreken, lezen en schrijven ingewikkeld maken. Neem nou bijvoorbeeld de lettercombinaties au en ch. Niet per ongeluk omgekeerd schrijven, want dan is het fout! En hoe spreek je dat eigenlijk uit? De au lijkt nog wel makkelijk, die au van augurk. Maar hoe zit dat dan met de ou? De ch, daar is ook wat over te vertellen: de ch van acht en lucht klinkt als g. Maar de ch van chocopasta en ketchup klinkt als sj

Leermethode De Hoogvliegers helpt je over alle taal-obstakels heen. Mét of zónder verstandelijke beperking, en of je nou wel-of-niet Nederlandstalig bent, oud of jong. Of laaggeletterd. Gewoon aan beginnen, je hebt er geen leerkracht voor nodig, wél discipline! Maar daar ontbreekt het je niet aan, toch?

Je kunt Leermethode De Hoogvliegers gebruiken als zelfstandige methode, maar ook als ‘methode naast een andere methode’, om thuis extra te oefenen met de dingen die je op school krijgt. Deze leermethode is ook klassikaal toepasbaar.

Hoogvliegers‘ is ontwikkeld voor mensen die zo zelfstandig mogelijk willen worden, maar bij wie het leren niet vanzelf komt aanwaaien. Dus voor mensen die willen leren lezen en schrijven, voor mensen die over zichzelf willen leren communiceren in woord en geschrift, voor mensen die willen leren tellen en rekenen. Met deze boeken is leren lezen, schrijven en rekenen niet aan leeftijd en IQ gebonden.

Hoogvliegers leren (Zeer) Moeilijk Lerenden schrijven, lezen, tellen en communiceren over zichzelf.

Hoogvliegers betekenen cognitieve stimulering voor (Zeer) Moeilijk Lerenden en voor iedereen die door welke oorzaak dan ook niet (genoeg) van onderwijs heeft kunnen profiteren. Hoogvliegers zijn geschikt voor wie de Nederlandse taal en/of de westerse schrijfwijze nog niet machtig is. Hoogvliegers kunnen ingezet worden ter verbetering van handschrift en spelling.

Passend onderwijs, een passende methode. Iedereen heeft recht op passend onderwijs, ongeacht het IQ. Dit houdt in dat iedere leerling recht heeft op het leerboek en het lesmateriaal dat bij hem of haar past. Hoogvliegers bieden een stramien voor diegenen die moeite hebben zich leerstof eigen te maken. De leerkracht past het stramien aan aan de eigenheid van de leerling. Een leerling is nooit een ‘standaardproduct’; iedere leerling is anders; er is geen ‘algemeen te verwachten ontwikkeling’. Met andere woorden: uitsluitend door middel van observatie verkrijgt u informatie over wat uw leerling werkelijk nodig heeft op dit moment.

De methode Hoogvliegers is gebaseerd op twee visies.

Professor Reuven Feuerstein“Er is geen plafond aan het leren. Wat eerst een plafond leek, blijkt later een uitgangspunt te zijn voor verdere ontwikkeling. Een mens raakt nooit uitgeleerd. Intelligentie is te veranderen.” Hoogvliegers delen met professor Feuerstein de vrolijkheid, het hoopvolle wereldbeeld en het positieve kindbeeld.”

Dr. Maria Montessori“De leeromgeving van het kind dient voorbereid te zijn opdat de leerkracht, door observatie en experiment, het kind helpt ‘het zelf te doen’.”

Nieuwsbrief ontvangen

Altijd op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen Letterplein? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

E-mail adres:*
Voornaam:

Boeken en materialen

Kenmerken van de Hoogvliegers zijn:

 • de Hoogvliegers zijn werkboeken, geen theorieboeken;
 • de serie is geschreven voor verstandelijk beperkten, maar is ook goed bruikbaar voor anderen;
 • de leerlast van deze methode is uiterst laag;
 • de werkboeken maken gebruik van het aller-gemakkelijkste lettertype;
 • de leermethode is ook zeer geschikt voor wie nooit heeft kunnen profiteren van onderwijs;
 • ook zeer geschikt voor wie de Nederlandse taal en/of de westerse schrijfwijze nog niet machtig is;
 • te gebruiken ter verbetering van het handschrift;
 • de werkboeken zijn voorzien van duidelijke handleidingen;
 • er is veel ruimte voor automatiseren;
 • door de duidelijke lay-out wordt het maken van fouten zo veel mogelijk voorkomen;
 • ter verduidelijking zijn er bijpassende foto’s, daardoor zijn de Hoogvliegers voor alle leeftijden geschikt;
 • niveau- en/of tempodifferentiatie zijn eenvoudig aan te brengen;
 • er is een vlug in te vullen leerlingvolgsysteem: zowel de leerkracht als de leerling hebben inzicht in de vorderingen;
 • de werkboeken zijn als zelfstandige methode te gebruiken, maar ook als extra oefenmateriaal naast iedere andere methode;
 • de leerkracht hoeft zelf geen lesjes tussendoor meer te maken;
 • alle opdrachten zijn mono-interpretabel, dit vergroot de rust, de zelfstandigheid en de zelfwerkzaamheid;
 • de leerkracht heeft voldoende tijd voor instructie aan andere leerlingen (inclusief onderwijs!).

Boeken

Naar boven