Ergotherapie Zomerdijk

maak je eigen regels

Ergotherapie Zomerdijk

Ergotherapeut die sterk is in het maken van eigen regels

Wát past bij jou? En wat werkt wél? De vraag is te allen tijde, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het wél lukt en/of kan. Wat is de behoefte en hoe kunnen we zorgen dat dit passend is? 

Ergotherapie Zomerdijk is gespecialiseerd in obstakels op het gebied van prikkelverwerking. Is uw kind geneigd om zich volledig terug te trekken? Of juist explosief als er te veel prikkels zijn of zijn geweest? Dan is het belangrijk om te kijken waar dit vandaan komt. Dit wordt binnen de behandeling altijd onderzocht met kind én ouders/verzorgers.

Prikkelverwerkingsproblematieken

Sensorische integratie (SI)
Mogelijke problemen in de sensorische informatieverwerking:

  • Moeite met harde geluiden en vervolgens weg willen uit de situatie of zelf met regelmaat geluiden maken;
  • Last van kriebelende of strakke kleding waarbij bepaalde materialen worden vermeden of na een onverwachte aanraking boos worden;
  • Moeite met stilzitten, continu bewegen en tot overlast zijn voor de omgeving of juist bang om te klimmen, bewegen, schommelen en wiebelen;
  • Last van fel licht, dol zijn op het donker, terugtrekken uit situaties, of moeite met zoeken van het juiste speelgoed en altijd twijfelen;
  • Druk in gedrag of juist geen beweging in te krijgen.

 

Bij Ergotherapie Zomerdijk wordt er gekeken naar het gedrag van een kind veelal vanuit de sensorische informatieverwerking. Onze zintuigen voorzien ons van informatie uit ons eigen lichaam en de omgeving daarbuiten. Dit wordt verwerkt in de hersenen en daar met elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om op een adequate, gewenste manier te reageren op verwachtingen en eisen vanuit de omgeving. Voor kinderen is dit een belangrijke voorwaarde om veilig te kunnen spelen, bewegen en leren.

De sensorische informatieverwerking verloopt niet bij alle kinderen vanzelf. Een disbalans in een deel van dit proces kan zorgen voor problemen in gedrag, concentratie en/of samenspel met anderen. Dit wordt echter niet altijd goed herkend en begrepen door de omgeving van het kind. Een kind en daarmee ook de directe omgeving kan hier veel last van hebben.

Voor de behandeling houdt dit in dat er wordt gekeken welke zintuiglijke prikkels het kind nodig heeft en welke juist als vervelend worden ervaren door het kind. Vanuit deze basis wordt in de behandeling gewerkt aan het vergroten van het aankunnen van de prikkels. Dit wordt gedaan door bepaalde prikkels adequaat op te zoeken. Dit wordt ondersteund met praktische adviezen. 

Meer informatie? Kijk op www.ergotherapiezomerdijk.nl of neem direct contact op info@ergotherapiezomerdijk.nl

Naar boven