Sterrenstraat

waar elk kind kan schitteren

Sterrenstraat

Sterrenstraat is opgericht door Sterre Wolthuis Scheeres, opvoedkundige (en onderwijskundige in de dop). 

Sterrenstraat biedt raad én daad in de opvoeding van kinderen en in de huiswerkbegeleiding. “Samen aan de slag!” is het motto van Sterrenstraat. 
We maken samen een plan en werken stapsgewijs naar de zelfstandigheid van ouders én kind in het oplossen van opvoedpuzzels. 

Opvoedpuzzels?

Dat kan gaan over de dagelijkse gang van zaken: opvoedingsvragen over bijvoorbeeld voeding en eetpatronen, het op tijd in bed krijgen van kinderen, een kind aan het huiswerk zetten,  media-opvoeding, gedragsstoornissen, ontwikkelingsproblemen, structuur en voorspelbaarheid, noem het maar op.

Door het observeren van de dagelijkse gang van zaken, het gezamenlijk opstellen van een plan en de uitvoering hiervan streeft Sterrenstraat er naar om de eigen kracht van ouders én kind zo veel mogelijk te versterken.  Daarnaast biedt Sterrenstraat ook begeleiding aan kinderen in het oefenen van zowel de dagelijkse- als de schoolse vaardigheden, zoals het oefenen met zelfstandig reizen van locatie naar locatie, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, leerstrategieën, huiswerk maken, leren plannen, enzovoorts. Ook hier wordt er planmatig samen gewerkt met  kind én met de ouder “.

Sterrenstraat is geregistreerd bij het SKJ onder nummer 200001599.
Meer informatie? Mail naar info@sterrenstraat.nl.

Naar boven